Etusivu / Rakennusvalvonta ja -luvat / Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkil?.

Rakennustarkastaja tekee rakennuslupap??t?kset enint??n 600 m2 tai kaksi huoneistoa k?sitt?vi? asuinrakennuksia ja sit? pienempi? rakennuksia koskevista hakemuksista. Suurempia rakennuksia koskevat lupahakemukset k?sitell??n teknisen lautakunnan kokouksessa.

Kaikki rakentaminen vaatii rakennusluvan, toimenpideluvan tai v?hint??nkin kirjallisen ilmoituksen. Ilmoituksen ja toimenpideluvan tarve vaihtelee kaavoitetun ja kaavoittamattoman aluiden v?lill? ja se on m??ritelty kunnan rakennusj?rjestyksess?.

Tarkempaa tietoa luvan tarpeesta saat kysym?ll? suoraan rakennustarkastajalta. Voit my?s tutustua kunnan rakennusj?rjestykseen.

Ranuan kunnan alueella on useita kaavoitettuja alueita, jotka ohjaavat alueiden rakentamista.

Kaavoittamattomalle ranta- alueelle uudelle rakennuspaikalle rakentaminen edellyttt?? p??s??nt?isesti poikkeamisp??t?ksen. Poikkeamisp??t?ksen hakemisesta saa ohjeita rakennusvalvonnasta.

  • Toimi n?in
  • Kenelle ja mill? ehdoin
  • Tausta ja lains??d?nt?

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa my?s neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkil?.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on p??s??nt?isesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastap??t? olevan kiinteist?n tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireill?olosta sopivalla tavalla tiedotettava my?s rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan j?tt?? tekem?tt? silloin, kun hanke on v?h?inen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hae rakennuslupaa rakennusvalvonnasta kirjallisesti. Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa my?s neuvontaa.

Anna lupa-asiakirjojen laatiminen ja niiden t?ydent?minen p??suunnittelijan teht?v?ksi. N?in suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat p??suunnittelijan tietoon. Suunnittelun alussa p??suunnittelija hankkii kaikki tarvittavat l?ht?tiedot.

Naapurikuuleminen

Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on p??s??nt?isesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus voidaan j?tt?? tekem?tt? silloin, kun hanke on v?h?inen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastap??t? olevan kiinteist?n tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireill?olosta sopivalla tavalla tiedotettava my?s rakennuspaikalla.

Rakennustarkastaja on paikalla toimistolla p??s??nt?isesti maanantaisin. Muina p?iv?n? paikalla toimistolla vain satunnaisesti. Maanantait ovat varattuja toimistossa asioiville. Katselmukset suoritetaan muina p?ivin? ja ne varataan suoraan rakennustarkastajalta.

Lupa my?nnet??n, mik?li kaikki sen edellytykset t?yttyv?t. Mik?li hanke poikkeaa s??nn?ksist? tai m??r?yksist?, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan my?nt?mist?.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilap?isesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa my?nnet??n, mik?li kaikki sen edellytykset t?yttyv?t. Mik?li hanke poikkeaa s??nn?ksist? tai m??r?yksist?, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan my?nt?mist?.

L?hes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyv?ksynt?. My?s rakennuksen laajennus sek? merkitt?v?t korjaus- ja muutosty?t tai k?ytt?tarkoituksen muutos edellytt?v?t rakennus- tai toimenpidelupaa. Er?isiin v?h?isiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehd? hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta s??det??n maank?ytt?- ja rakennuslaissa. Kunta voi my?s rakennusj?rjestyksess??n m??ritell? toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maank?ytt?- ja rakennuslaissa on s??detty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan my?nt?misen edellytysten lis?ksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennusty?n suorittamisesta sek? rakennushankkeen vastuuhenkil?ist?.

Maank?ytt?- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
///////MONICAN video N?in haet rakennuslupaa
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級