Etusivu / Rakennusvalvonta ja -luvat / Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Rakennus-, toimenpide- ja maisematy?lupa sek? ilmoitusmenettely

Ranuan kunnan my?nt?m?t rakennusluvat haetaan s?hk?isesti lupapiste.fi palvelusta.  Palvelun k?ytt? edellytt?? luvanhakijan rekister?itymist? palveluun. Rakennusj?rjestys ja rakennusvalvonnan maksut, sek? muut ohjeet l?ytyv?t sivun lopusta.

Ohjeita  ja tietoa lupapisteen k?yt?st? l?yd?t osoitteesta www.lupapiste.fi/viestintamateriaali/asiakasohjeistus

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyist? hankkeen p??ttymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pit?? kaikki hankkeen osapuolet pysyv?t tietoisina hankkeen etenemisest?. Vuorokauden ymp?ri. Hakemusten k?sittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eik? paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Ranuan kunnan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen.

Palveluun rekister?idyt??n pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimm?isen k?ytt?kerran yhteydess? ja sen k?ytt? on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekister?id? k?ytt??ns? maksullisen Yritystilin sis?ist? hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on Cloudpermit Oy, jonka tavoitteena on v?hent?? byrokratiaa, vapauttaa aikaa ja tehd? ihmisten arjesta helpompaa.

Lupapisteen k?ytt? p?hkin?nkuoressa:

1. Rekister?idy palveluun ensimm?isen k?ytt?kerran yhteydess? ja kirjaudu t?m?n j?lkeen sis??n s?hk?postiosoitteella sek? salasanalla.
2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja p??toimenpide. T?m?n j?lkeen p??set joko tekem??n kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-v?lilehdelt?. Kun henkil?t ovat hyv?ksyneet hankekutsun, voidaan heid?n tietonsa valita mukaan hakemukselle ja t?ten s??styt??n turhalta n?pyttelylt?. Huomiothan, ett? mik?li hankkeellesi vaaditaan p??suunnittelija, vastaa h?n p??s??nt?isesti hankkeen edist?misest? ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteess?.
4. Tallenna hankkeelle siihen liittyv?t tiedot ja dokumentit yhdess? muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen t?ydent?mist? sinulle sopivana ajankohtana.
4. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
5. J?t? hakemus eteenp?in viranomaiselle ”Hakemuksen j?tt?minen” -v?lilehdelt?.

Lupapisteen prosessikuvaus >>

Siirry palveluun >>

Hakemuslomake

Ranuan kunta on siirtynyt s?hk?iseen rakennusluvan hakuun 1.4.2021 alkaen.  Rakennuslupa haetaan s?hk?isesti osoitteesta lupapiste.fi. 

 

 

Rakennuspaikan hallintaoikeuden selvitt?minen
Lainhuutotodistus/j?ljenn?s kauppa- tai lahjakirjasta, vuokra- tai hallintasopimuksesta. Mik?li rakennuspaikalla on useampi omistaja niin asiakirja, josta n?kyv?t osakkaat ja valtakirja tai suostumus muilta osakkailta. 
Tonttikartta tai virallinen karttaote
1:10000, johon rakennuspaikka on merkitty sijainnin selvitt?miseksi.
Rakennushankeilmoitus

Tilastotiedot v?est?rekisterikeskukselle. RH 1 lomake ja RH 2 lomake jos rakennetaan useampia huoneistoja, tai huoneistotietoihin tulee muutoksia. Rh lomakkeet t?ytett?v? huolellisesti ja my?s HENKIL?TUNNUKSET on ilmoitettava kokonaisuudessaan.

Tulostettava Rh1 lomake

Tulostettava Rh2 lomake

Selvitys
naapureiden kuulemisesta, tai pyynt? kuulla viran puolesta maksua vastaan.
P??suunnittelija
Hankkeen vaatimustasoon n?hden riitt?v?n p?tev? suunnittelija. Hakemukseen merkit??n p??suunnittelija, jonka teht?v? on sovittaa yhteen kaikki erityissuunnittelijoiden suunnitelmat. P??suunnittelija tarkastaa hakemuksen sis?ll?n ja hakemuksessa tulee olla p??suunnittelijan suostumus teht?v??n.
P??piirustukset
Pohjat, julkisivut, leikkaus 1:50 tai 1:100 + hormi- piirros 1:20 ja  Asemapiirros 1:200 tai 1:500.
Energiatodistus ja E- luvun laskenta
Koskee l?mpimi? rakennuksia.
Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista:

Esimerkiksi aiemmin harjoitettu toiminta, j?tteet, likaamiset, puhdistukset, maaper?n laatu, kantavuus, routivuus, pohjavesi, radon, perustamistapa ja -taso, tulvakorkeus, viem?rien padotuskorkeus, pintavesien johtaminen, perustusten kuivatus.

Merkit??n leikkaus- ja asemapiirustukseen tai tehd??n erillinen selvitys.

J?tevesien k?sittelysuunnitelmat
J?tevesien k?sittelysuunnitelmat, k?sittelyj?rjestelm?n rakentaminen tai vanhan uusiminen on luvanvarainen.
Vastaavan- ja erityisalojen ty?njohtaja
Vastaavan- ja erityisalojen ty?njohtajan hakemus yhten? kappaleena.
K?sittelyaika
K?sittelyaika rakennustarkastajan osalta keskim??rin nelj? ty?viikkoa, silloin kun lupapaperit ovat kunnossa. Puutteelliset hakemukset viiv?stytt?v?t k?sittely?.
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta ratkaisee suurempien kohteitten luvat, k?sittelyaika on pitempi ja on sidoksissa lautakunnan kokouksien aikatauluihin.
Aloitusoikeus
Lupaviranomainen voi antaa luvan rakennusty?n tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin p??t?s on saanut lainvoiman.  Hakemuslomakkeelle tulee raksittaa ao. kohta hakemuksesta.  Kunnan tilille maksetaan vakuussumma (v?h. 10% hankkeen kustannuksista) niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka p??t?ksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa. Tarkemmat menettelyohjeet rakennustarkastajalta. Vakuus palautetaan kun lupa on saanut lainvoimainen.
Poikkeaminen m??r?yksist?

Jos alueella on rakennuskielto tai hanke on kaavan vastainen tai jos kaavoittamattomalla alueella on suunnittelutarve, edellytt?? hanke poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Hakemus j?tet??n rakennustarkastajalle, joka antaa asiasta lausunnon kunnanhallitukselle, joka tekee asiasta ratkaisun. V?h?inen poikkeaminen (MRL 175 §) ratkaistaan luvan yhteydess?.

Tulostettava poikkeamis hakemuslomake

Lupamaksut
Perit??n lautakunnan hyv?ksym?n taksan mukaisesti sis?lt?en p??t?ksess? m??r?ttyjen tarkastusten suorittamisen ja ty?njohtajien hyv?ksymisen.
ERIKOISPIIRUSTUKSET/POHJATUTKIMUS
Lupap??t?ksess? m??r?t??n erikoispiirustusten (rakennepiirustukset, pohjatutkimus, veden- hankinta ja j?tevesien k?sittely) esitt?misest? rakennustarkastajalle. 
Katselmukset ja mahdollinen aloituskokous

Katselmukset ja mahdollinen aloituskokous m??r?t??n lupap??t?ksess?. 

1. Aloituskokouksen pit?? rakennustarkastaja ja siin? tulee olla l?sn? hankkeeseen ryhtyv? tai h?nen edustaja, p??suunnittelija, vastaava ty?njohtaja ja hankkeen vaativuuden mukaan rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija sek? paloviranomainen. Pieniin kohteisiin, aloituskokousta ei m??r?t?.
2. Rakennuspaikan merkitseminen tilataan rakennustarkastajalta
3. Muut p??t?ksess? m??r?tyt viranomaistarkastuset tilataan rakennustarkastajalta.
4. Vastaava ty?njohtaja valvoo rakennusty?n suorittamista hyvien rakennustapojen, suunnitelmien ja m??r?ysten mukaiseksi. H?n suorittaa omat tarkastuksena ja merkitsee ne rakennuslupap??t?ksen mukana tulevaan rakennusty?n tarkastusasiakirjaan.  Rakennusty?n tarkastusasiakirja  luovutetaan rakennustarkastajalle lopputarkastuksen yhteydess?. 

Rakennusvalvonnan taksat ja Ranuan kunnan rakennusj?rjestys
Muut lomakkeet ja ohjeet

Selvitys olemassa olevasta j?tevesij?rjestelm?st? tulee jokaisella kiinteist?ll? olla t?ytettyn?.  Selvitys s?ilytet??n kotona eik? sit? l?hetet? rakennusvalvontaan.  Selvitys ei ole uuden j?tevesij?rjestelm?n suunnitteluasiakirja vaan uuteen j?tevesij?rjestelm??n suunnitelmat ja asiakirjat laatii p?tev? suunnittelija.

Tulostettava selvitys olemassa olevasta j?tevesij?rjestelm?st? -lomake

Pelastuslaitoksen ohje pientalorakentajille

Tulostettava j?tevesij?rjestelm?n rakentamisen tarkastusasiakirja

Tulostettava luvan jatkoaika -asiakirja

九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級