Etusivu / Tie ja kyl?avustukset

Avustusten hakeminen

Alta l?yd?t tietoa Ranuan kunnan my?nt?mist? avustuksista yksityisteiden perusparannukseen ja kunnostamiseen sek? kylien liikuntapaikkojen yll?pit?miseen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden avustuss??nt? (Hyv?ksytty: Valtuusto 18.3.2019 § 8)

Avustus kes?- ja talvikunnossapitoon:                

-

Tien vaikutusalueella on oltava v?hint??n yksi asuttu talous (asutaan l?-pi vuoden).

-

Avustusta my?nnet??n vain asutulle tien osalle.

-

Tien pituus v?hint??n 300 m.

-

Avustusta maksetaan vain perustetulle tiekunnalle.

-

Tiekunnan on toimitettava avustuksen haun yhteydess? ajantasaiset to-dis-tuk-set yksityistierekisteriss? sek? tie- ja katuverkon tie-to-j?r-jes-tel-m?s-s? olevista tiedoistaan.

-

Avustusta haetaan vuosittain.

-

Kunta ilmoittaa hakuajan ja vuosittaiset hakuehdot kunnassa k?y-t?s-s? olevissa ilmoituskanavissa.

-

Vuoden 2021 avustuksen suuruus on enimmill??n 380 euroa/kilometri. M??r?raha yhteens? 18 000€.

 


Yksityisteiden perusparannusavustukset

Yksityisteiden avustuss??nt? (Hyv?ksytty: Valtuusto 18.3.2019 § 8)

Avustus yksityisteiden peruskorjaukseen:

-

Avustusta maksetaan vain perustetulle tiekunnalle.

-

Tiekunnan on toimitettava avustuksen haun yhteydess? ajantasaiset todistukset yksityistierekisteriss? sek? tie- ja katuverkon tietoj?rjestelm?ss? olevista tiedoistaan.

-

Avustusta haetaan vuosittain.

-

Kunta ilmoittaa hakuajan ja vuosittaiset hakuehdot kunnassa k?yt?ss? olevissa ilmoituskanavissa.

-

Avustusta my?nnet??n vahvistetun m??r?rahan mukaan kuitenkin si-ten, ett? kunnan avustus on 10-50 % hyv?ksytyist? kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteens? enint??n 80 %.

-

M??r?raha vuodelle 2021 yhteens? 7000€.

-

M??r?rahan jaosta eri hankkeiden kesken p??tet??n tapauskohtaisesti arvioiden hankkeiden koko, yleinen vaikuttavuus ja avustuksen vaikuttavuus hankkeen toteutumiselle.


Kylien liikuntapaikka avustukset

Kyl?toimikunnille tarkoitettu avustus 10 000 euroa on tarkoitettu kyl?toimikuntien kehitt?misen kannalta tarpeellisiksi katsomiin kohteisiin. 

Kohteet voivat olla esimerkiksi kylien liikuntapaikkojen rakentamista ja kunnossapitoa, laavujen ja retkeilyreittien rakentamista ja yll?pitoa.

Avustus on tarkoitettu ty?n ja materiaalien ostamista varten. Avustuksen saajan on toimitettava tilitys tekniselle osastolle v?litt?m?sti kohteen valmistumisen j?lkeen, muuten avustus perit??n takaisin.

Avustusta ei makseta talkooty?n osuudesta.

Lomakkeet
Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemus
Yksityisteiden perusparannus avustushakemus
Kylien liikuntapaikkojen avustushakemus
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級