Etusivu / Tietosuoja, saavutettavuus

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) ohjaavat henkil?tietojen k?sittely? Suomessa. Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tavoitteina on korostaa henkil?n oikeutta valvoa omien henkil?tietojensa k?sittely? sek? tuoda henkil?tietojen k?sittelyyn l?pin?kyvyytt?. Tietosuoja on jokaisen perustuslaillisen oikeuden - yksityisyyden - kunnioittamista ja suojaamista.

Peruste henkil?tietojen k?sittelylle

Ranuan kunnan palveluiden tuottaminen perustuu p??osin lakis??teiseen velvoitteeseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan k?ytt?miseen. N?iss? tilanteissa ei tarvita erillist? suostumusta henkil?tietojen k?sittelyyn. Osassa palveluista henkil?tiedot ker?t??n kuitenkin rekister?idyn suostumukseen perustuen. T?ll?in rekister?idyll? on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkil?tietojensa k?sittelyyn olemalla yhteydess? tietosuojaselosteessa mainittuun rekisterin yhdyshenkil??n.

Tietosuoja Ranuan kunnan palveluissa

Henkil?tietoja k?sitell??n Ranuan kunnan palveluissa ainoastaan tarpeen mukaisesti. Henkil?tietoja k?sitell??n rekisterin k?ytt?tarkoituksen mukaan ja rekister?idyn k?ytt?miin palveluihin perustuen. Kunnan palveluissa henkil?tiedot on suojattu tietoturvan edellytt?mien m??r?ysten mukaisesti ja niit? luovutetaan eteenp?in ainoastaan lakis??teisiin velvoitteisiin perustuen.
Ranuan kunnan tiedonhallintasuunnitelma ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistukset ohjaavat tietojen s?ilytyst?, arkistointia, h?vitt?mist? ja muuta k?sittely?. Lis?ksi henkil?st?? koulutetaan s??nn?llisesti henkil?tietojen oikeaan ja turvalliseen k?sittelytapaan ja henkil?tietojen k?sittely? valvotaan. Rekistereihin s?hk?isesti tallennetut tiedot on suojattu k?ytt?oikeuksin ja niit? on mahdollista k?sitell? vain ty?teht?vien sallimassa laajuudessa. Jokainen kunnan tietoj?rjestelmien k?ytt?j? my?s hyv?ksyy tietojen ja tietoj?rjestelmien k?ytt?? ja salassapitoa koskevan sitoumuksen allekirjoituksellaan.

Tietosuojavastaavan yhteys

Tietosuojavastaava 
Jaana Koukkula

S?hk?posti: etunimi.sukunimi@ranua.fi
Puhelin: 040 679 1411 
Kirjeposti: 
Ranuan kunta
Keskustie 34, 97700 Ranua 

Tietosuojaselosteet

Ranuan kunnan henkil?rekistereist? laaditut tietosuojaselosteet l?ytyy alla olevasta linkist?. Tietosuojaselosteita p?ivitet??n parhaillaan.

Tietosuojaselosteet

Lis?tietoa tietosuojasta l?ytyy tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta

Rekister?idyn oikeudet

Tietosuoja-asetus antaa rekister?idylle oikeuksia h?nen henkil?tietojensa k?sittelyyn liittyen. Henkil?tietojen k?sittelyperusteella on vaikutusta rekister?idyn oikeuksien soveltamiseen. Oikeuksiin voi tutustua alla olevista linkeist? ja oikeudet on avattu my?s tietosuojaselosteilla.

Tietojen tarkastusoikeus Rekister?idyn oikeus saada p??sy tietoihin (artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)
Oikeus tietojen poistamiseen (”Oikeus tulla unohdetuksi”, artikla 17)
Oikeus k?sittelyn rajoittamiseen (artikla 18)
Oikeus siirt?? tiedot j?rjestelm?st? toiseen (artikla 20)
Vastustamisoikeus (artikla 21)
Oikeus tehd? valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

________________________________________

Oikeuksiin liittyv?t pyynn?t

Oikaisu- ja tietopyynt?lomakkeet l?ytyv?t oheisista linkeist? ja sivun oikeasta reunasta.

Rekisteritietojen tarkastuspyynt?lomake T?ll? lomakkeella voit pyyt?? Ranuan kunnalta omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkil?n rekisteritietojen tarkastusta tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. 

Rekisteritietojen oikaisu- t?ydennys ja k?yt?n rajoituspyynt?lomake T?ll? lomakkeella voit pyyt?? Ranuan kunnalta omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkil?n rekisteritietojen oikaisua ja/tai t?ydennyst? tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Oikeuksiin liittyv?t pyynt?lomakkeet toimitetaan Ranuan kunnanvirastoon. Terveydenhuollon pyynt?lomakkeet toimitetaan Hyvinvointikeskukseen.  Henkil?llisyys ja mahdollinen valtuutus tarkastetaan pyynn?n ja tietojen luovuttamisen yhteydess?. Pyydetyt tiedot noudetaan Ranuan kunnanvirastolta tai Hyvinvointikeskuksesta tai tietojen pyyt?j? voi tutustua tietoihin siell?. Tiedot voidaan toimittaa pyynn?n esitt?j?lle my?s kirjattuna kirjeen?. 

Ranuan kunnanvirasto
Keskustie 34, 97700 Ranua
Avoinna ma-pe klo 9-11 ja klo 12-15 

Ranuan Hyvinvointikeskus
Sairaalatie 4 A, 97700 Ranua
Avoinna ma-pe klo 8-16

Ranuan kunta toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytyst? ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynn?n vastaanottamisesta. M??r?aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enint??n kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynt?jen monimutkaisuus ja m??r?. Ranuan kunta ilmoittaa pyynn?n esitt?j?lle t?llaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynn?n vastaanottamisesta sek? viiv?stymisen syyt. 

Jos Ranuan kunta ei toteuta toimenpiteit? rekister?idyn pyynn?n perusteella, se ilmoittaa viipym?tt? ja viimeist??n kuukauden kuluessa pyynn?n vastaanottamisesta rekister?idylle syyt siihen ja kertoo mahdollisuudesta tehd? valitus valvontaviranomaiselle ja k?ytt?? muita oikeussuojakeinoja.

Rekister?idyll? on oikeus saada Ranuan kunnalta vahvistus siit?, k?sitell??nk? h?nt? koskevia henkil?tietoja vai ei. Ranuan kunta toimittaa pyynn?st? j?ljenn?ksen k?sitelt?vist? henkil?tiedoista. Jos rekister?ity pyyt?? useampia j?ljenn?ksi?, Ranuan kunta voi peri? niist? hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Jos rekister?idyn pyynn?t ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niit? esitet??n toistuvasti, Ranuan kunta voi joko
a) peri? kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
b) kielt?yty? suorittamasta pyydetty? toimea.
N?iss? tapauksissa Ranuan kunnan on osoitettava pyynn?n ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Rekisteritietojen oikaisu-t?ydennys ja k?yt?n rajoituspyynt?
Rekisteritietojen tarkastuspyynt?

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa kunnalle l?hetetyt yhteydenotot, asiakirjat, tietopyynn?t, palautteet s?hk?postitse ja puhelimella.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 7091445
Puh. +358 40 6352505
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級