Etusivu / I?kk?iden palvelut / Kotihoito

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelujen, kotisairaanhoidon ja tukipalvelujen muodostamaa kokonaisuutta.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn yll?pitoon, asiointiin sek? muihin jokap?iv?iseen el?m??n kuuluvien teht?vien ja toimintojen suorittamista tai niiss? avustamista. Kotisairaanhoito on kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kotona asuminen. Tukipalveluina j?rjestet??n ateria-, kylvetys-, pyykki-, turvapuhelinpalvelut. Asiakkaalle laaditaan kotona asumista tukeva yksil?llinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista.

  • Toimi n?in
  • Kenelle ja mill? ehdoin
  • Tausta ja lains??d?nt?

Kotihoidon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla. Asiakas voi olla yhteydess? ik?ihmisten palveluneuvontaan.

Asiakkaan maksut m??r?ytyv?t tulojen perusteella sek? lautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaan.

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja h?nen toimintakykyns? yll?pit?minen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilap?isesti potilaan kotona h?nen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon m??r?, hoidettavan tulot ja esimerkiksi h?nen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級