Etusivu / Perusopetus ja koulut

Perusopetus

Ranuan kunnassa toimii kolme perusopetusta antavaa koulua: Kirkonkyl?n koulu (vuosiluokat 1-5), Kuhan koulu (vuosiluokat 1-6) ja Ranuan yl?aste (vuosiluokat 6-9).

Oppivelvolliset lapset ja nuoret saavat perusopetusta yleens? peruskoulussa. Aikuisille perusopetusta j?rjest?v?t muun muassa aikuislukio ja kansanopisto.

Peruskoulu k?sitt?? vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimm?isen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimm?n luokan opetus on p??osin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Opetusta ja kasvatusta

Perusopetus on yleissivist?v?? koulutusta, johon kuuluu sek? opetus- ett? kasvatusteht?v?. Perusopetus antaa oppilaille el?m?ss? tarpeellisia tietoja ja taitoja, mink? lis?ksi opetuksen tavoitteena on edist?? yleissivistyst? ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Perusopetus luo oppilaille edellytykset itsens? kehitt?miseen sek? valmiudet hakeutua jatko-opintoihin toiselle asteelle.

Perusopetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan j?senyyteen.

Oppivelvollisuus

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa m??ritelty perusopetuksen oppim??r?.

Oppivelvollisuus alkaa yleens? sin? vuonna, jolloin lapsi t?ytt?? seitsem?n vuotta. Oppivelvollisuus p??ttyy, kun oppilas on suorittanut perusopetuksen oppim??r?n tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty.

  • Toimi n?in
  • Kenelle ja mill? ehdoin
  • Tausta ja lains??d?nt?

L?ht?kohtaisesti kunta osoittaa oppilaalle l?hikoulun. Oppilaalla on oikeus hakeutua my?s muuhun kouluun. T?ll?in huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista (katso Ranuan kunnan koulumatkaopas).

Anomus koulun vaihtamisesta l?hetet??n koulunjohtajalle siihen kouluun, josta koulupaikkaa haetaan.

Perusopetus on oppilaalle maksutonta. Opetuksen lis?ksi oppikirjat, oppimateriaalit ja ty?v?lineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun ty?p?iv?n? maksuton, t?ysipainoinen ateria sek? tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on my?s oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellytt??. Erityist? tukea tarvitsevalla oppilaalla on lis?ksi oikeus saada maksutta tarvitsemansa apuv?lineet sek? tulkitsemis- ja avustuspalvelut.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisin? ja yhteiskunnan j?senin? sek? opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sin? vuonna, jona he t?ytt?v?t seitsem?n vuotta. Oppivelvollisuus p??ttyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppim??r?n tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppim??r?n esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja ty?v?enopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Wilma toimii koulujen tiedottamiskanavana. Yleisi? koulun tiedotteita voi lukea wilmasta ilman kirjautumista. Mene osoitteeseen https://wilma.ranua.fi ja valitse etusivulta haluamasi koulu.
Peruskoulut Ranualla
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級